Šole in vrtci

Ob razstavi KOLO, 5200 let smo pripravili zanimiv, razgiban in seveda poučen program spoznavanja in raziskovanja Koliščarjev, najstarejšega kolesa in tematik povezanih z njim. Mladi bodo koliščarje in njihov način življenja spoznali ne le skozi naše zbirke predmetov in vsebine, temveč tudi s tipom, sluhom in lastnim preizkušanjem. Takšen neposreden, otipljiv stik z materialnimi viri v zgodovinskem okolju muzeja našim najmlajšim, učencem in dijakom omogoča bolj nazorno in boljše razumevanje preteklosti. Upamo, da bodo s tem učne vsebine lažje zaživele tudi v šoli. Programe za osnovne šole smo uskladili z učnimi načrti za posamezne triade devetletke, srednješolcem pa so namenjeni posebni programi v okviru obveznih izbirnih vsebin.

Pedagoški programi Muzeja in galerij mesta Ljubljane

Pedagoški programi Muzeja in galerij mesta Ljubljane ZA UKA ŽELJNE

Na ustvarjalnih delavnicah, pri igri vlog, na vodenih ogledih z delovnimi listi in na drugih privlačnih oblikah spoznavanja preteklosti predšolski otroci, osnovnošolci in srednješolci dobijo nov pogled na zgodovino. Preteklost doživijo z vsemi čuti, na lastni koži! Zato jih mnoge vsebine lažje zanimajo tudi v šoli. » več